Radca Prawny Płock - Łukasz Sobiesiak

x

Prawo administracyjne

Radca prawny Łukasz Sobiesiak od kilku lat skutecznie doradza oraz reprezentuje Klientów przed organami administracji oraz w toku procesu sądowo-administracyjnego.

W toku bieżącej działalności Mecenas Łukasz Sobiesiak współpracuje z jednostką samorządu terytorialnego, gdzie jako ekspert prawa administracyjnego świadczy usługi doradcze. 

Kancelaria na co dzień świadczy pomoc prawną podmiotom (osobom fizycznym i prawnym), które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez gąszcz niezrozumiałych lub trudnych w interpretacji przepisów szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Wraz z zespołem praktyków, w tym m.in. geodetą, architektem, kosztorysantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, inżynierami różnych branż oraz biegłymi sądowymi Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę nawet najbardziej skomplikowanych spraw.

Prawo budowlane

Prawo budowlane oraz zagadnienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to kolejne obszary, na których ogniskuje się działalność Kancelarii. Także w tym obszarze Kancelaria współpracuje z zespołem specjalistów: geodetą, architektem, projektantami z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, a także inżynierami z branży elektrycznej, teletechnicznej, gazowej czy wodociągowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć się nawet najbardziej złożonych zagadnień problemowych.

Interdyscyplinarny zespół praktyków stanowi gwarancję kompleksowego, skutecznego oraz rzetelnego doradztwa.

Prawo nieruchomości oraz obrót nieruchomościami

Radca prawny Łukasz Sobiesiak specjalizuje się w zagadnieniach prawa nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami, w szczególności prawa cywilnego - umowy, a także prawa administracyjnego związanego z obrotem nieruchomościami - analiza oraz doradztwo formalnoprawne.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także współpraca ze specjalistami z dziedziny obrotu nieruchomościami (geodeta, notariusz itp.) pozwalają na kompleksową obsługę szerokiego spektrum zleceń Klientów.

Prawo spółek

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa spółek handlowych.

Mecenas Łukasz Sobiesiak świadczy usługi prawne zmierzające do optymalizacji formalno-podatkowej działalności gospodarczej Klientów. Oferta Kancelarii obejmuje zarówno pomoc w zawiązywaniu nowych spółek, jak i przekształcaniu formy prawnej istniejących już podmiotów.

Dziesiątki przeprowadzonych zleceń oraz zdobyte w ich toku doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług.

Windykacja

Windykacja należności to jeden z głównych obszarów funkcjonowania Kancelarii. Kilkuletnie doświadczenie procesowe oraz setki skutecznych postępowań egzekucyjnych stanowią gwarancję rzetelności i szybkości prowadzonych działań.

Reprezentujemy także interesy dłużników, którzy z powodu kłopotów z wypłacalnością nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w umówionym terminie.

Windykacja należności nie ma dla nas żadnych tajemnic. Doradzamy skutecznie zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Na co dzień współpracujemy także z komornikami, dzięki czemu proces egzekucji należności jest znacznie szybszy oraz bardziej skuteczny.

Prawo podatkowe

Radca prawny Łukasz Sobiesiak złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego organizowany przez Ministra Finansów, uzyskując z dniem 16.04.2019 r. wpis na listę doradców podatkowych.

Powyższe stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji oraz jakości świadczonych usług z zakresu prawa podatkowego.

Mecenas Łukasz Sobiesiak ukończył także 5-letnie studia w specjalizacji: rachunkowość i finanse.

Kompleksowa
obsługa
przedsiębiorców

Prawo
administracyjne

Prawo
budowlane

Prawo
spółek handlowych

Prawo
Podatkowe

Prawo nieruchomości

potrzebujesz
pomocy prawnej?

Zadzwoń tel. 605 280 746

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Łukasz Sobiesiak
tel. 605 280 746
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kancelariasobiesiak.pl

Adres siedziby: ul. Grodzka 9 lok. 4, 09-400 Płock
(Zobacz na mapie)

 

Aktualności

Poprzedni Następny

Uprzejmie informuję, że radca prawny doradca podatkowy Łukasz Sobiesiak został ustanowiony pełnomocnikiem ponad 30 najemców jednego z największych centrów handlowych w Warszawie. Współpraca ma związek z wprowadzonymi w marcu 2020 r. stanami: epidemicznym oraz epidemii oraz wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi dla stron umów najmu.

Dodano: 07-04-2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z dniem 16.04.2019 r. radca prawny Łukasz Sobiesiak, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministra Finansów, został wpisany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych.

Powyższe stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu profesjonalizmu świadczonych usług z dziedziny prawa podatkowego.

Zachęcam do korzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Łukasza Sobiesiak.

 

 

Dodano: 16-04-2019

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż w ostatnim okresie zapadło kilka orzeczeń korzystnych dla Klientów Kancelarii:

1) Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził dla Klienta Kancelarii kwotę około 150.000,00 zł,

2) Sąd Okręgowy w Płocku uchylił decyzję Prezesa KRUS nakazującą zwrot nienależnie pobranej emerytury.

Dodatkowo Kancelaria jest zaangażowana w szereg procesów: restrukturyzacyjnych oraz inwestycyjnych, realizując również kilka zleceń z zakresu prawa budowlanego.

Dodano: 26-03-2019

Szanowni Państwo,

zachęcam Państwa do lektury Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30.10.2018 r., wydanie nr 211. Na str. B1 opublikowano artykuł o sprawie, w której jedną ze stron sporu reprezentował r.pr. Łukasz Sobiesiak.

publikacja_30_10_2018-1.jpg

źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 30.10.2018 r., wydanie nr 211, str. B1

 

Dodano: 30-10-2018

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że:

1) wyrokiem z dnia 09.10.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnie rozstrzygnął na korzyść Klienta Kancelarii spór w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu wartości kilkunastu milionów złotych,

2) Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział Gospodarczy zasądził na rzecz Klienta Kancelarii kwotę niemal stu tysięcy złotych w sporze, którego przedmiotem była realizacja prac projektowych w branży budowlanej. Orzeczenie jest prawomocne.

Z poważaniem

r.pr. Łukasz Sobiesiak

Dodano: 20-10-2018

Uprzejmie informuję, iż w ciągu ostatnich tygodni wydano kilka orzeczeń korzystnych dla Klientów Kancelarii, w tym m.in.:

1) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny wniosku dofinansowanie dokonanego przez jedną z instytucji pośredniczących z naruszeniem prawa i nakazał ponowne rozpoznanie wniosku o dofinansowanie (orzeczenie nieprawomocne),

2) Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Gospodarczy oddalił powództwo o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii (orzeczenie prawomocne),

3) Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii o zapłatę przeciwko członkowi zarządu dłużnika na podstawie art. 299 k.s.h. (orzeczenie nieprawomocne),

4) Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo o zapłatę przeciwko Klientowi Kancelarii (orzeczenie prawomocne).

Zachęcam do korzystania z usług Kancelarii.

r.pr. Łukasz Sobiesiak

Dodano: 19-08-2018

Uprzejmie informuję, iż w ostatnim okresie zapadły kolejne dwa orzeczenia korzystne dla Klientów Kancelarii. Wyrokiem z dnia 29.05.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną sporządzoną przez r.pr. Łukasza Sobiesiak. Ponadto, wyrokiem z 08.05.2018 r. Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zasądził na rzecz pracownika reprezentowanego przez r.pr. Łukasza Sobiesiak odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem postanowień Kodeksu pracy (orzeczenie nie jest prawomocne).

Dodano: 06-06-2018

Radca prawny Łukasz Sobiesiak reprezentował w toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Płocku pracownicę w ciąży w sprawie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwestionującej wysokość wynagrodzenia umówionego przez strony stosunku pracy: pracodawcę oraz pracownika. Orzeczenie jest prawomocne, a w jego konsekwencji pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie wypłaconego dotychczas zasiłku od zaniżonej podstawy wymiaru.

Dodano: 07-05-2018

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uwzględnił roszczenie Klienta Kancelarii przeciwko sprzedawcy energii elektrycznej tytułem odszkodowania za mienie uszkodzone w nieruchomości powstałe w trakcie awarii. Orzeczenie jest prawomocne.

Dodano: 06-04-2018

Szanowni Państwo,

zachęcam Państwa do lektury Dziennika Gazety Prawnej z dnia 15 stycznia 2018 r., wydanie nr 10. Na str. B7 opublikowano artykuł o precedensowym orzeczeniu Sądu Okręgowego w Łodzi, którego przedmiotem jest przesądzenie odpowiedzialności komornika za wadliwy nadzór nad przebiegiem dozoru ruchomości. Radca prawny Łukasz Sobiesiak reprezentował w tej sprawie powoda dochodzącego naprawienia szkody od komornika za uszkodzenie pojazdu w trakcie sprawowania dozoru przez przedsiębiorcę, któremu dozór został powierzony.

skan pochodzi z Dziennika Gazety Prawnej z 15.01.2018 r., wydanie nr 10.

Link do publikacji:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1097720,komornik-niczym-saper.html

Dodano: 15-01-2018

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii w procesie wytoczonym komornikowi sądowemu o zapłątę odszkodowania za uszkodzenie mienia i niezgodne z prawem czynności w toku postępowania egzekucyjnego. Przedmiotowe, precedensowe (z uwagi na rozważany stan faktyczny) orzeczenie statuuje odpowiedzialność komornika sądowego za działania i zaniechania w trakcie egzekucji, których następstwem jest szkoda w majątku dłużnika.

Wyrok jest prawomocny. Od orzeczenia nie przysługuje skarga kasacyjna.

Dodano: 28-11-2017

Radca prawny Łukasz Sobiesiak reprezentował dłużnika rzeczowego w wielowątkowym sporze o zapłatę kwoty opiewającej na niemal milion złotych. Wyrokiem z dnia 08.11.2017 r. Sąd Okręgowy w Krośnie oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii. Orzeczenie jest prawomocne.

Dodano: 11-11-2017

Uprzejmie informuję, że w miesiącach: wrzesień i październik 2017 r. Sądy wydały łącznie 4 rozstrzygniecia korzystne dla Klientów Kancelarii. W procesie o zapłatę kwoty około 100.000,00 zł wraz z odsetkami Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii w całości (orzeczenie nieprawomocne).

Sąd Rejonowy w Płocku oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii o wartości około 20.000,00 zł, którego przedmiotem były roszczenia z umowy najmu (orzeczenie nieprawomocne).

Z kolei w sprawie odpowiedzialności zawodowej inżynierów Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał rozstrzygnięcia korzystne dla Klientów reprezentowanych przez r.pr. Łukasza Sobiesiak.

Należy nadmienić, że w tym samym czasie r.pr. Łukasz Sobiesiak uczestniczył m.in. w procesie negocjacji oraz podpisania umowy dostawy o wartości przekraczającej 700.000,00 euro.

Dodano: 04-10-2017

Radca prawny Łukasz Sobiesiak świadczy usługi doradcze w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przedmiotem zlecenia jest kompleksowa realizacja procedury przekształcenia formy prawnej.

Dodano: 21-08-2017

Sąd Rejonowy w Płocku III Wydział Rodzinny i Nieletnich oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii, którego przedmiotem było żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia Sądu. Wyrok jest prawomocny.

Dodano: 21-08-2017

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił w całości powództwo Klienta Kancelarii w sprawie, której przedmiotem były roszczenia z umowy najmu. Wartość przedmiotu sporu przekroczyła 80.000,00 złotych.

Dodano: 17-07-2017

Radca Prawny Łukasz Sobiesiak reprezentował przedsiębiorcę prowadzącego m.in. komis samochodowy w procesie wytoczonym przez klienta komisu. Przedmiotem postępowania były zagadnienia wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady sprzedanego pojazdu. Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny oddalił powództwo o zapłatę w całości. Orzeczenie jest prawomocne.

Dodano: 08-04-2017

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny oddalił powództwo przeciwko klientom Kancelarii w procesie o zapłatę należności głównej w wysokości ok. 100.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Przedmiotem postępowania były zagadnienia wynikające z poręczenia za zobowiązania osoby trzeciej, w szczególności co do skuteczności złożonych oświadczeń woli. Wyrok jest prawomocny.

Dodano: 08-04-2017

W okresie od listopada 2016 r. do marca 2017 r. r.pr. Łukasz Sobiesiak realizował na zlecenie klientów z branży: paliwa płynne oraz budowlanej, procesy przekształceń form organizacyjno-prawnych. Celem przedmiotowych postępowań była optymalizacja podatkowa oraz zabezpieczenie interesów właścicielskich.

Dodano: 16-03-2017

Wyrokiem z dnia 29.12.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie, w której r.pr. Łukasz Sobiesiak reprezentował przedsiębiorcę z branży gospodarki odpadami. To kolejne korzystne orzeczenie uzyskane przez mec. Sobiesiak przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie zagadnień wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodano: 30-12-2016

© 2015 Kancelaria Sobiesiak. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

Politykę plików cookies